News Coming

Get Information

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Fusce pulvinar consectetur
  Research Highlight งานวิจัยเด่น ของ สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. Posted, |

  สวัสดีครับ/ค่ะ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันนี้ ทางสาขาขอนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์อีกหนึ่งด้านของทีมวิจัย ผศ.ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์ และ นักศึกษาปริญญาเอก นายศุภฤกษ์ บุพศิริ
  ทางทีมวิจัยใช้กระบวนการไฮโรไลซิสด้วยกรดและเบสเพื่อสกัดซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีความบริสุทธิ์และมีพื้นผิวหมู่ไซลานอลเพิ่มขึ้น ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพและสมบัติเชิงกลให้กับคอมโพสิทของยางธรรมชาติ
  ทุกท่านสามารถศึกษาและสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ได้ตามลิ้งเปเปอร์ข้างล่างนี้
  ผลงานวิจัย ผศ.ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์

  Read More
 • Fusce pulvinar consectetur
  Research Highlight งานวิจัยเด่น ของ สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. Posted, |

  สวัสดีครับ/ค่ะ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันนี้ทางสาขาขอนำเสนออีกหนึ่งผลงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์โดยทีมวิจัยของ ผศ.ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์ และ นายศุภฤกษ์ บุพศิริ
  งานทางทีมวิจัยได้นำกากกาแฟไปเผาที่อุณภูมิสูงเป็นอนุภาคขนาดเล็ก ที่สามารถนำไปเติมในยางสไตรีน-บิวตะไดอีน เพื่อเสริมแรงและประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้ดียิ่งขึ้น
  ทุกท่านสามารถศึกษาและสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ได้ตามลิ้งเปเปอร์ข้างล่างนี้
  ผลงานวิจัย ผศ.ดร.โฉมศรี ศิริวงศ์

  Read More
 • Fusce pulvinar consectetur
  Research Highlight งานวิจัยเด่น ของ สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. Posted, |

  วันนี้ขอนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเคมีพอลิเมอร์โดยทีมวิจัยของ ผศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ และ ผศ.ดร.ปกิต กำบุญมา งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาถึงการสังเคราะห์แบบกึ่งของเคอร์คูมิน ทำให้ได้อนุพันธ์ เคอร์คูมินที่มีโครงสร้างหลากหลาย อนุพันธ์ที่ได้จากปฏิกิริยาการเติมแบบไมเคิลมีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติน้อยกว่าเคอร์คูมินที่เป็นสารตั้งต้น ทั้งยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ฮีสโตนดีอะเซทิลเลสซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าเคอร์คูมิน และพบการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกในระดับที่ดี" ทุกท่านสามารถศึกษาและสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ได้ตามลิ้งเปเปอร์ข้างล่างนี้ งานวิจัยกลุ่ม ผศ.ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

  Read More

Latest News

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564 คือ ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เงินแท้

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564 คือ ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เงินแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี (ศิษย์เก่าทุน พสวท. รุ่นที่ 13) ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่น หรือเป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งรางวัลดังกล่าว จะมีการจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบเสื้อเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2565

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทีี่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัศมี เหล็กพรม

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทีี่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี เหล็กพรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

Read More

ประกาศจากสถาบันภาษา [ในการจัดสอบของสถาบันภาษา ในการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2564]

ประกาศจากสถาบันภาษา [ในการจัดสอบของสถาบันภาษา ในการสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2564] สำหรับรายวิชา ดังต่อไปนี้ LI101001 LI102003 LI102004 LI203010 LI202009 และ 05010

Read More
07
Aug 2021

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษา ในหลักสูตรเคมี มข. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งยังได้พัฒนาตนเอง "นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 โครงการ" ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค. 64 (ทุกโครงการ มีหน่วยกิจกรรม) ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ตามลิงค์นี้ รายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. ลงทะเบียนได้ที่นี่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

16
Jul 2021

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในรายวิชา สัมมนาทางเคมี

ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำคุณภาพ 1. ดร.ภูวดล ธรรมราษฎร์ และ 2. อ.ดร.ศุภณัฐ โกศลวัฒนา มาฟังกันเยอะ ๆ นะคะ เพื่ออัพเดท ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเคมี ค่ะ

29
Mar 2018

เคมีโอลิมปิก ค่าย 2/2560

ภาควิชาเคมี ได้จัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-29 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบ และสอบผ่านค่ายที่ 1 จากศูนย์อบรมโรงเรียนสารคามพิทยาคม และ ศูนย์อบรมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และเมื่อสิ้นสุดการอบรม จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน เพื่อไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติต่อไป

13
Jan 2018

เคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ภาควิชาเคมีได้จัดโครงการ เคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วิทยา เงินแท้ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมีเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมสันทนาการ การเปิดโลกทัศน์กิจกรรม “วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและกลเคมี” พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

WELCOME TO DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Latest Event

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Sat, 07 August 2021

เชิญชวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษา ในหลักสูตรเคมี มข. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งยังได้พัฒนาตนเอง "นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 โครงการ" ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ส.ค. 64 (ทุกโครงการ มีหน่วยกิจกรรม) ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ตามลิงค์นี้ รายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทย์ มข. ลงทะเบียนได้ที่นี่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในรายวิชา สัมมนาทางเคมี

Fri, 16 July 2021

ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำคุณภาพ 1. ดร.ภูวดล ธรรมราษฎร์ และ 2. อ.ดร.ศุภณัฐ โกศลวัฒนา มาฟังกันเยอะ ๆ นะคะ เพื่ออัพเดท ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเคมี ค่ะ

เคมีโอลิมปิก ค่าย 2/2560

Thu, 29 March 2018

ภาควิชาเคมี ได้จัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-29 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบ และสอบผ่านค่ายที่ 1 จากศูนย์อบรมโรงเรียนสารคามพิทยาคม และ ศูนย์อบรมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และเมื่อสิ้นสุดการอบรม จะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน เพื่อไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติต่อไป

เคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 7

Sat, 13 January 2018

วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ภาควิชาเคมีได้จัดโครงการ เคมี มข. แบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วิทยา เงินแท้ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมีเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมสันทนาการ การเปิดโลกทัศน์กิจกรรม “วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและกลเคมี” พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ติดต่อ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0 4300 9700 ต่อ 42174
โทรสาร 0 4320 2373

IMAGES GALLERY

NEWSLETTER